Visos ataskaitos - 09 Sausio 2018

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Sausakimšoje arenoje „Vytautas“ palaužė „Žalgirį-2“, Ballai žaidė rezultatyviai

09 Sausio 2018 23:41:22 Sportas straipsniai

Šiame mače debiutavo „Vytauto“ naujokai LiAngelo ir LaMelo Ballai. LiAngelo pelnė 19 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą, o LaMelo sąskaitoje - 10 taškų, 3 atkovoti kamuoliai ir 9 rezultatyvūs perdavimai. Rezultatyviausiai „Vytauto“ gretose žaidė Regimantas Miniotas, surinkęs 20 taškų. Justas Sinica pelnė 14 taškų, Tomas Dimša - 13.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 23:41:22


Ads

Automobilių sporto veteranai savo parakines atvers slalomo aikštelėje

09 Sausio 2018 23:41:22 Sportas straipsniai

„Ši graži tradicija, kai garbūs ir tituluoti veteranai tarpusavio varžytuvėmis automobilių slalomo ar kitų greičio rungčių trasose baigia senuosius metus ir pasitinka naująjį sportinį sezoną, gyvuoja jau daugiau nei keturis dešimtmečius“, - sako vienas šių varžybų organizatorių ir renginio sporto komisarų, Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos direktorius Romualdas Mažuolis.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 23:41:22


FIBA Čempionų lyga: „Juventus“ krito Izraelyje

09 Sausio 2018 23:41:22 Sportas straipsniai

Uteniškiai neblogai pradėjo dvikovą ir net laimėjo pirmą kėlinį, bet antrajame ketvirtyje svečių laivas pradėjo skęsti. Po didžiosios pertraukos taip pat geriau sekėsi grupės autsaideriams iš Izraelio, o per paskutines 10 minučių pasivyti savo varžovų „Juventus“ jau nespėjo. Įdomu, jog šiame mače uteniškiai įmetė net 17 tritaškių, bet vis tiek pralaimėjo. „Hapoel“: Joe Alexanderis 19, Tashawnas Thomasas 16, Glenas Rice‘as 14. „Juventus“: Simas Buterlevičius 25 (10 atk. kam.), Arvydas Šikšnius 18, Irelandas 14, Mindaugas Kupšas 12.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 23:41:22


B. Bardauskas po finišo: galėčiau visą mėnesį važinėti

09 Sausio 2018 23:41:22 Sportas straipsniai

„Kopose buvo sunkiausia. Daug motociklų buvo strigę. Pats buvau įstrigęs. Kėliausi motociklą kopose, buvo labai sunku. Visus punktus paėmiau. Baudos negavau. Bet labai gražūs vaizdai, labai gražūs“, – nors ir pavargęs po ketvirtojo etapo finišo nepamiršo paminėti gražaus Peru kraštovaizdžio B. Bardauskas. Žurnalisto paklaustas, ar labiausiai patiko vandenyno vaizdai, B. Bardauskas patikslino: „Ne. Kopų. Labai gražios kopos. Galėčiau mėnesį laiko važinėti, jei nereikėtų kitur važiuot“, – su šypsena pasakė B. Bardauskas.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 23:41:22


Krepšininko G. Oreliko komanda Čempionų lygoje iškovojo pergalę po pratęsimo

09 Sausio 2018 23:41:21 Sportas straipsniai

G. Orelikas per 40 min. surinko 18 taškų (dvitaškiai 5/9, tritaškiai 2/9, baudos 2/4), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą, suklydo 5 ir prasižengė 4 kartus. „Umana Reyer“ komanda turi šešias pergalės ir keturis pralaimėjimus. Čempionų lygos varžybose dalyvauja 32 komandos, suskirstytos į keturias grupes. Į atkrintamąsias varžybas pateks po keturias geriausias grupių ekipas.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 23:41:21


Paskutinis / Dienos receptas

09 Sausio 2018 23:01:13 Šiaulių kraštas

Šiau­lie­tė Jur­gi­ta LE­BE­DIE­NĖ, tri­jų vai­kų ma­ma, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. „Mū­sų šei­ma žie­mą sten­gia­si ne­pirk­ti at­vež­ti­nių dar­žo­vių, o var­to­ti pa­čių per va­sa­rą ma­žo­se lys­vė­se už­siau­gin­tas – sa­lie­rus, mor­kas, šak­ni­nes pet­ra­žo­les ir ki­tas, – sa­ko Jur­gi­ta. – Pa­si­da­lin­siu re­cep­tu pa­tie­ka­lo, ku­rį pa­ma­žu pa­mė­go net ir daž­nai pir­me­ny­bės dar­žo­vėms ne­tei­kian­tys vai­kai."

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:13


Centas prie cento / Kiekvienam klientui reikia skirtingo aptarnavimo

09 Sausio 2018 23:01:13 Šiaulių kraštas

Klien­tai ga­li bū­ti vi­so­kie: ne­kant­rūs, pe­si­mis­tai, kon­ser­va­ty­vūs, ne­ryž­tin­gi, ple­piai, ta­čiau kiek­vie­nas jų išė­jęs apie jus ga­lės pa­pa­sa­ko­ti ki­tiems. O ką jis kal­bės, pri­klau­sys nuo su­ge­bė­ji­mo bend­rau­ti taip, kaip bū­tent jam rei­kė­jo, Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me pa­sa­ko­jo lek­to­rė, psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, at­sklei­du­si ir dau­giau psi­cho­lo­gi­nių bend­ra­vi­mo de­ta­lių.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:13


Centas prie cento / Medienos verslas laukia šalčių

09 Sausio 2018 23:01:12 Šiaulių kraštas

Kel­mės ra­jo­ne Lu­pi­kų kai­me gy­ve­nan­tys Vai­da ir Ar­vy­das Šalt­me­riai be­veik du de­šimt­me­čiai už­sii­ma me­die­nos ap­dir­bi­mu. Praė­jęs pus­me­tis ne­leng­vas vers­lui. Lie­tin­ga va­sa­ra ir šil­ta žie­ma ne­lei­džia iš miš­ko iš­vež­ti nu­pjau­tų me­džių. Jie mirks­ta lie­tu­je, pra­stė­ja ko­ky­bė – tiks tik mal­koms.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:12


Sportas / Lygos autsaideriai bandė mesti iššūkį

09 Sausio 2018 23:01:12 Šiaulių kraštas

Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (Me­zon-NKL) žai­džian­ti Jo­niš­kio „De­li­ka­te­so“ ko­man­da me­tė iš­šū­kį Ma­ri­ja­mo­lės „Sūduvos–Mantingos“ eki­pai, ku­ri tik po la­bai at­kak­lios ko­vos su­ge­bė­jo įveik­ti jo­niš­kie­čius. Jo­niš­kio at­sto­vai iš­vy­ko­je taip pat la­bai ne­no­riai nu­si­lei­do Klai­pė­dos „Nep­tū­nui-Ak­va­ser­vis“.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:12


Sportas / Savo sveikatą gerai vertina vos daugiau nei pusė Lietuvos paauglių

09 Sausio 2018 23:01:12 Šiaulių kraštas

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to (LSU) ir Har­var­do (JAV), Zag­re­bo (Kroa­ti­ja) bei Belg­ra­do (Ser­bi­ja) uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai kar­tu at­li­ko ty­ri­mą, at­sklei­džian­tį paaug­lių fi­zi­nio ak­ty­vu­mo są­sa­jas su su­bjek­ty­viu svei­ka­tos ver­ti­ni­mu ir ki­tais svei­ka­tos ro­dik­liais.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:12


Teisėtvarka / Mistinis ekskavatorius tapo garantu kreditui

09 Sausio 2018 23:01:12 Šiaulių kraštas

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­tai ir ap­gau­le už­val­dy­tos di­džiu­lės pi­ni­gų su­mos iš vie­nos Šiau­lių kre­di­to uni­jos. Prieš teis­mą stos ke­tu­ri bend­ri­nin­ka­vi­mu įta­ria­mi as­me­nys.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:12


Budintis reporteris / Radviliškio baseine skendo mažametis

09 Sausio 2018 23:01:11 Šiaulių kraštas

Ne­se­niai du­ris at­vė­ru­sia­me Rad­vi­liš­kio ba­sei­ne vos neį­vy­ko tra­ge­di­ja – sek­ma­die­nį me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė pra­dė­ju­siam skęs­ti ir są­mo­nės ne­te­ku­siam ma­ža­me­čiui ber­niu­kui.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:11


Budintis reporteris / Mėnesio kulinarė: pagrindiniai patiekalai – pagal lietuviškas tradicijas

09 Sausio 2018 23:01:11 Šiaulių kraštas

Šiau­lių kraš­to“ rub­ri­kos „Die­nos re­cep­tas“ gruo­džio mė­ne­sio nu­ga­lė­to­ja skai­ty­to­jai iš­rin­ko Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos bu­hal­te­rę An­ge­lę La­du­kie­nę. Sėk­mę lė­męs ma­ri­nuo­tos ka­lė­di­nės sil­kės re­cep­tas pa­kruo­jie­tės šei­mo­je mė­gia­mas jau ke­lio­li­ka me­tų.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:11


Budintis reporteris / Lietuvos ir Rusijos ekonominiuose santykiuose – pavasaris?

09 Sausio 2018 23:01:11 Šiaulių kraštas

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Nau­jau­si eks­por­to duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos pre­ky­bi­niai ry­šiai su Ru­si­ja in­ten­sy­vė­ja – per­nai mū­sų ša­lies eks­por­tas į šią rin­ką au­go net 28 pro­cen­tais. Kas sly­pi už šių au­gi­mo skai­čių ir ko iš pre­ky­bi­nių san­ty­kių su Ru­si­ja ti­kė­tis atei­ty­je?

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:11


Įvykiai, aktualijos / Trumpai

09 Sausio 2018 23:01:11 Šiaulių kraštas

Skelb­ta kad Šiau­liuo­se at­nau­jin­tas Pra­mo­nės ir Ser­ben­tų gat­vių san­kry­žos švie­so­fo­ras. At­siž­vel­giant į Pa­ba­lių mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­sta­bas ir Sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, nuo 2018 me­tų sau­sio 11 die­nos šio­je san­kry­žo­je kei­čia­mos ju­dė­ji­mo eis­mo juos­to­mis kryp­tys: at­nau­ji­na­mas eis­mas tie­siai pir­ma juos­ta Pra­mo­nės gat­ve nuo Ba­čiū­nų gat­vės pu­sės, to­dėl kei­čia­si švie­so­fo­ro sig­na­lai ir fa­zės.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:11


Pirmas puslapis / Mero rinkimų link: konservatoriai pajudėjo, konkurentai – žvalgosi

09 Sausio 2018 23:01:11 Šiaulių kraštas

Šiau­liuo­se kon­ser­va­to­riai pir­mie­ji iš par­ti­jų su­ren­gė pir­mi­nę po­ten­cia­lių sa­vo kan­di­da­tų į mies­to me­rus at­ran­ką. Ki­tos par­ti­jos dar ne­pa­ju­dė­jo iš vie­tos. Ats­ki­ri po­li­ti­kai pa­tys svars­to, ar ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:11


Pirmas puslapis / Suomių pamokos praverstų ir lietuviams

09 Sausio 2018 23:01:10 Šiaulių kraštas

Eg­lė BOG­VI­LAI­TĖ-ARO­NEN Suo­mi­jo­je gy­ve­na try­li­ka me­tų. Nors bū­da­ma ant­ro kur­so stu­den­tė pa­gal mai­nų pro­gra­mą iš­vy­ko tik me­tams, li­ko Suo­mi­jo­je. Ji sa­ko ne­si­jau­čian­ti sve­tim­ša­lė ar ki­tos kul­tū­ros at­sto­vė, tarp suo­mių tu­ri ge­rų bi­čiu­lių, va­do­vau­ja Suo­mi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nei. Vai­kų dar­že­ly­je auk­lė­to­ja dir­ban­ti lie­tu­vė pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie ug­dy­mo sis­te­mos pri­va­lu­mus Suo­mi­jo­je ir pa­siū­lė idė­ją Lie­tu­vai: in­ves­tuo­ti į ne­mo­ka­mas aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 23:01:10


Kazys Maksvytis: „Turime viską įrodinėti iš naujo“

09 Sausio 2018 21:47:44 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Neptūno“ vyr. treneris Kazys Maksvytis po pirmojo šio sezono pralaimėjimo FIBA Čempionų lygos turnyre prieš vokiečius - Liudvigsburgo „MHP Riesen“ ekipą (71:87), neslėpė apmaudo kartėlio, tačiau pripažįsta, kad pirmoji nesėkmė anksčiau ar vėliau turėjo ateiti ir reikia su tuo susitaikyti, pasimokyti iš klaidų bei žvelgti į priekį.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 21:47:44


Algimantas Ercius vadovaus „Nevėžiui“

09 Sausio 2018 21:47:44 Sportas | ve.lt

Įpusėjus sezonui, Kėdainių „Nevėžio“ krepšinio klubo vairą perima 44-erių metų klaipėdietis Algimantas Ercius. Klubo valdyba vienbalsiai patvirtino A. Ercių VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ direktoriumi. A. Ercius į „Nevėžį“ atėjo po 26 metų darbo Klaipėdos „Neptūno“ krepšinio klube atstovu ryšiams su visuomene, vėliau - direktoriumi. „Klubas nestovi vietoje. Žingsnis į FIBA Europos taurės turnyrą tik dar kartą parodė, kad klubui reikia kelti aukštesnius tikslus, o jiems įgyvendinti reikalingi specialistai“, - apie A. Erciaus atėjimą į „Nevėžį“ sakė klubo prezidentas Romanas Seliava. Vadovavimą „Nevėžiui“ perdavusi buvusi direktorė Ingrida Marijošienė kartu su naujuoju direktoriumi toliau darbuosis klube. Ji ir toliau vadovaus klubą aptarnaujančiam paramos ir labdaros fondui „Krepšinio angelai“. „Nevėžis“ trečiadienį žais FIBA Europos taurės turnyre, o Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate kitas rungtynes žais sekmadienį Alytuje su „Dzūkija“. „Nevėžis“, per 18 turų iškovojęs keturias pergales, kartu su Prienų-Birštono „Vytautu“ rikiuojasi LKL turnyro lentelės dugne.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 21:47:44


Kauno komandos sprendžia skirtingas užduotis

09 Sausio 2018 20:39:50 Sportas straipsniai

Prieš trečiojo rato startą KTU krepšininkai mėgino kapstytis iš nepavydėtinos situacijos. Turnyro lentelės dugne tūnančius studentus tik vienas laimėjimas skiria nuo aukščiau esančių Joniškio „Delikateso“ ir „Palangos“ ekipų. Tad kiekviename mače Vytauto Pliaugos auklėtiniai mėgina kibti į atlapus bet kuriam varžovui, nežiūrint jo pajėgumo ir statuso. Tiesa, kauniečiams dėl priešininkų nepasisekė. Savaitgalį juos egzaminavo „Mezon“-NKL čempionė Marijampolės „Sūduva“.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 20:39:50


Kauno rajono krepšininkės rengiasi tarptautiniam egzaminui

09 Sausio 2018 20:39:50 Sportas straipsniai

„Hoptrans-Sirenos“ - vienintelė Lietuvos atstovė EEWBL čempionate dar nepraradusi vilčių patekti į atkrintamąsias varžybas. A grupėje tokiomis galimybėmis apmaudžiai nepasinaudojo Vilniaus „Kibirkštis“. Vilnietės Liepojoje 61:79 nusileido „Lulea Basket“ klubui iš Švedijos ir galutinėje rikiuotėje liko 5-os. Laipteliu aukščiau už jas atsidūrė ir šeimininkių atstovės Liepojos „Papirs/Lsss“ krepšininkės. Tiesa, latvės turi analogišką pergalių ir pralaimėjimų rodiklį: 4 ir 3. Grupės nugalėtoja tapo Košicės „Good Angels“ ekipa. Slovakės laimėjo visas 7 rungtynes.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 20:39:50


„Neptūno“ pergalių seriją Klaipėdoje nutraukė Vokietijos klubas

09 Sausio 2018 20:39:50 Sportas straipsniai

Iki šio antradienio vakaro įspūdingai kovoję ir visas 13 pergalių savo žiūrovų akivaizdoje šventę neptūniečiai, šįkart FIBA Čempionų lygos turnyre neatsilaikė prieš B grupės favoritus - Liudvigsburgo „MHP Riesen“(Vokietija) krepšininkus. Kazio Maksvyčio auklėtiniai rungtynes pralaimėjo rezultatu 71:87. Po rungtynių „Neptūno“ sirgaliai juokavo, kad koją klaipėdiečiams pakišo velnio tuzinas. Pirmoji šių komandų akistata, vykusi 2017 metų spalio 24 dieną Vokietijoje, taip pat baigėsi „MHP Riesen“ ekipos pergale – 95:83.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 20:39:50


Vokiečiai nutraukė „Neptūno“ pergalių seriją namuose

09 Sausio 2018 20:39:17 Sportas | ve.lt

Klaipėdos „Neptūnas“ patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Iki šio antradienio vakaro įspūdingai kovoję ir visas 13 pergalių savo žiūrovų akivaizdoje šventę neptūniečiai, šįkart FIBA Čempionų lygos turnyre rezultatu neatsilaikė prieš B grupės favoritus - Liudvigsburgo „MHP Riesen“(Vokietija) krepšininkus. Kazio Maksvyčio auklėtiniai rungtynes pralaimėjo rezultatu 71:87.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 20:39:17


Dakaro komandų paslaptys: ką čia daro sunkvežimiai, kurie nelenktyniauja?

09 Sausio 2018 17:39:17 Sportas straipsniai

Stebina „Peugeot“ komandos mastai Tokią prabangą sau leisti gali nedaugelis komandų – privačios komandos, turinčios po 1-2 lenktynininkus, apie trasoje važiuojančius techninės pagalbos sunkvežimius gali tik svajoti. Tačiau gamyklinės, savo gretose turinčios 3 ir daugiau ekipažų, sau leidžia kur kas daugiau. Lietuviams didelį įspūdį paliko „Peugeot“ komanda, kurios lenktynininkai dominavo Dakare 2016 ir 2017-ais metais.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 17:39:17


37 kilogramai gerumo, arba Kaip gyvena "cukrinukai"

09 Sausio 2018 16:12:05 Sveikata | ve.lt

Cukrinis diabetas - liga, kurią supa daug mitų. Vienas jų - kad susirgti galima tik tuomet, kai nuolat be saiko valgomi saldumynai. Kitas - kad serga tik vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau realybė kiek kitokia - diabetu suserga ir maži vaikai, kurių kasdienybe tampa adatų dūriai matuojant cukraus kiekį kraujyje ir leidžiant insuliną.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 16:12:05


Abejingi medikai ar kaprizingi senjorai?

09 Sausio 2018 16:12:05 Sveikata | ve.lt

Dvidešimt dienų krauju besišlapinantis senolis medikams pasirodė per menkas ligonis tam, kad būtų gydomas stacionariai. Su tokiu skundu į "Vakarų ekspresą" kreipėsi ponia Nina, kurios vyrui buvo rasti akmenys šlapimo pūslėje ir dėl to kentė skausmus. Tačiau medikų teigimu, paūmėjus ligai pagyvenęs ligonis nebūtinai privalo būti gydomas stacionariai. Nebent būklė išties kritinė.

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 16:12:05


Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis NBA čempionate atliko dvigubus dublius

09 Sausio 2018 16:06:13 Sportas | ve.lt

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate pirmadienį „Toronto Raptors“ komanda, kuriai atstovauja Jonas Valančiūnas, išvykoje po pratęsimo 114:113 (26:19, 19:25, 33:27, 29:36; 7:6) nugalėjo „Brooklyn Nets“ ekipą ir iškovojo penktąją pergalę iš eilės.Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 26 min. pelnė 21 tašką (dvitaškiai 8/13, tritaškiai 1/2, baudos 2/4), atkovojo 13 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, blokavo 1 metimą, suklydo 1 ir prasižengė 3 kartus.„Raptors“ (28 pergalės/10 pralaimėjimų) komandoje 35 taškus surinko DeMaras DeRozanas, 18 - Kyle'as Lowry, 11 - Serge'as Ibaka (12 atk. kam.).„Nets“ (15/25) klubui Spenceris Dinwiddie pelnė 31 tašką, Allenas Crabbe'as - 20, Rondae Hollisas-Jeffersonas ir Jarrettas Allenas - po 14, Joe Harrisas - 12.„Raptors“ Rytų konferencijoje užima antrąją vietą, o „Nets“ ekipa yra 12-a.„Indiana Pacers“ komanda, kuriai atstovauja Domantas Sabonis, namuose 109:96 (37:16, 27:22, 24:27, 21:31) įveikė „Milwaukee Bucks“ krepšininkus.Rezultatyviausiai šeimininkų gretose žaidęs D. Sabonis per 23 min. pelnė 17 taškų (dvitaškiai 7/11, tritaškiai 1/1, baudos 0/1), atkovojo 10 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 2 sykius prasižengė.„Pacers“ (21/19) komandai po 15 taškų pridėjo Thaddeusas Youngas, Mylesas Turneris ir Victoras Oladipo, 11 - Bojanas Bogdanovičius, 10 - Cory Josephas.„Bucks“ (21/18) ekipoje 19 taškų surinko Khrisas Middletonas, 17 - Giannis Antetokounmpo, po 12 - Johnas Hensonas ir Malcolmas Brogdonas, po 11 - Ericas Bledsoe ir Sterlingas Brownas.„Pacers“ Rytų konferencijoje užima aštuntąją vietą, o „Bucks“ ekipa žengia septinta.Pirmadienio rungtynių rezultatai.„Indiana Pacers“ - „Milwaukee Bucks“ 109:96 (37:16, 27:22, 24:27, 21:31)„Brooklyn Nets“ - „Toronto Raptors“ 113:114 (19:26, 25:19, 27:33, 36:29; 6:7), po pratęsimo„Chicago Bulls“ - „Houston Rockets“ 107:116 (22:35, 33:25, 21:27, 31:29)„Minnesota Timberwolves“ - „Cleveland Cavaliers“ 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32)„New Orleans Pelicans“ - „Detroit Pistons“ 112:109 (37:34, 22:22, 27:28, 26:25)„Sacramento Kings“ - „San Antonio Spurs“ 100:107 (25:21, 31:25, 20:27, 24:34)„Golden State Warriors“ - „Denver Nuggets“ 124:114 (37:28, 27:29, 29:24, 31:33)„Los Angeles Clippers“ - „Atlanta Hawks“ 108:107 (32:25, 26:22, 22:30, 28:30).

Více Sportas Time09 Sausio 2018 16:06:13


Baigėsi rajono krepšinio čempionato pirmojo rato kovos

09 Sausio 2018 15:35:55 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Devynios rajono krepšinio komandos baigė rajono krepšinio pirmenybių pirmąjį ratą. Intriga išlieka: kaip komandos rikiuosis pirmoje turnyrinės lentelės dalyje, kas kovos dėl geresnių pozicijų atkrentamosiose varžybose. Pirmojo

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 15:35:55


Kova su neblaiviais eismo dalyviais tęsiasi

09 Sausio 2018 15:35:55 Mažeikiai, naujienos, žinios – Santarvės laikraštis, santarve.lt

Savaitgalį ir pirmadienį reidą mūsų rajone surengę telšiškiai pareigūnai sulaikė du neblaivius vairuotojus ir du dviratininkus. Neblaivių eismo dalyvių skaičius mažėja jau kelerius metus. Didelį pavojų eismo dalyvių saugu

Více Visos ataskaitos Time09 Sausio 2018 15:35:55


Klaipėdoje – Lietuvos rankinio rinktinės kovos

09 Sausio 2018 14:37:36 Sportas straipsniai

Izraelyje – balkaniško rankinio pagrindai Pirmaisiais Lietuvos rinktinės varžovais bus sparčiai tobulėjanti Izraelio nacionalinė komanda. Atrankoje į 2017 metų pasaulio čempionatą Izraelis tokio pačio formato varžybose iškovojo dvi pergales ir patyre vieną nesėkmę bei užėmė grupėje antrąją vietą. Vis tik, tuomet Izraeliui burtai buvo lėmę rungtyniauti su ne pačiomis pajėgiausiomis rinktinėmis – Estija, Gruzija bei Portugalija. Būtent portugalai tuomet laimėjo grupės varžybas ir pateko į kitą etapą. Gruzijos rinktinę Izraelis tuomet įveikė rezultatu 27:19.

Více Sportas Time09 Sausio 2018 14:37:36


1 2