Kelmės kraštas sūrių valdovas iš pakražančio

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

„Žiedų valdovas“ virs serialu

15 Lapkričio 2017 05:09:02 LZ RSS

Pirmadienį „Amazon“ paskelbė įsigijusi teises ekranizuoti Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno „Žiedų valdovą“. Bendrovė, kurios viena iš veiklos sričių – filmų ir serialų transliavimas internetu, planuoja kurti daugiasezoninę garsiosios fantastinės trilogijos adaptaciją.

Vice null Time15 Lapkričio 2017 05:09:02


Ads

Krašto žinios / „Sūrių valdovu“ tapo gaminys iš Pakražančio

11 Rugsėjo 2017 23:12:57 Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nį Po­šu­pių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nė tra­di­ciš­kai kvie­tė var­žy­tis sū­rių ga­min­to­jus. Praė­ju­siais me­tais šia­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­siek­tas Lie­tu­vos re­kor­das – pri­sta­ty­tas di­džiau­sias su­slėg­tas sū­ris, o šie­met su­skai­čiuo­ta sū­rių gau­sa – jų bu­vo net 398. Pa­tį svar­biau­sią – "Sū­rių val­do­vo" – ti­tu­lą iš­si­ve­žė Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos at­sto­vės, kon­kur­sui pa­tei­ku­sios ne­ti­kė­tą rū­ky­tų sū­rių kom­po­zi­ci­ją.

Vice Visos ataskaitos Time11 Rugsėjo 2017 23:12:57


Krašto žinios / „Kelmės kraštas“ įsilieja į šeštadieninį „Šiaulių kraštą“

29 Birželio 2017 23:12:55 Šiaulių kraštas

Nuo lie­pos 8 die­nos „Kel­mės kraš­tas“ bus pla­ti­na­mas kaip su­dė­ti­nė šeš­ta­die­ni­nio „Šiau­lių kraš­to“ da­lis. „Kel­mės kraš­te“ bus pub­li­kuo­ja­mos tos pa­čios te­mos kaip ir iki šiol, bus spaus­di­na­ma ir vie­tos rek­la­ma, ku­ri pa­sieks vi­sus Šiau­lių re­gio­no skai­ty­to­jus.

Vice Visos ataskaitos Time29 Birželio 2017 23:12:55


Krašto žinios / „Kelmės kraštas“ padėjo atrasti poetę

05 Gegužės 2017 23:08:54 Šiaulių kraštas

Re­dak­ci­ja ga­vo aso­cia­ci­jos „Nau­jas var­das“ at­sto­vo Liu­tau­ro Leš­čins­ko laiš­ką: „Ka­dai­se , 2013 me­tų sau­sio 29 -ąją, la­bai gra­žiai ra­šė­te apie liūd­no li­ki­mo Ty­tu­vė­nų me­ni­nin­kę Bi­ru­tę Vols­ky­tę.

Vice Visos ataskaitos Time05 Gegužės 2017 23:08:54


Sūrių meistras atskleidė tikrosios Italijos skonį

10 Vasario 2017 15:47:54 Diena.lt visi straipsniai

Sūrius pristatęs meistras Biagio Staiano iš Pietų Italijos sako, kad mocarela, kurią galima nusipirkti Lietuvoje, nė iš tolo neprimena tikrojo jos skonio tiesiog dėl „kitokių karvių auginimo sąlygų“, todėl specialiai renginiui šefas atsivežė itališką pieną. Nuo šviežiausio iki ilgiausiai išlaikyto

Vice Visos ataskaitos Time10 Vasario 2017 15:47:54


Kelmės rajone iš ganyklos pavogtas jautis

24 Birželio 2016 14:50:29 lrytas.lt - Kriminalai

Policija ieško asmens arba asmenų, Kelmės rajone, Aukštiškių kaime pavogusių jautį.

Vice Visos ataskaitos Time24 Birželio 2016 14:50:29


Kova su gėrimu baigta. Pilama toliau

12 Gegužės 2016 08:59:55 Kriminalai | ve.lt

Trečiadienio naktį po tėvo ir sūnaus konflikto Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Butkiškės kaime tik nuodėgulių krūva liko iš namo, kuriame jie gyveno. Įtariama, kad 59 metų tėvui priklausančią pastogę tyčia supleškino girtutėlis 26 metų sūnus.

Vice Visos ataskaitos Time12 Gegužės 2016 08:59:55


Kelmės valdžiai – triuškinamas smūgis iš sostinės (Kriminalai)

01 Kovo 2016 18:00:04 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

It savo dvare besitvarkantys kelmiškiai valdininkai sulaukė griežto įvertinimo. Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) skyrė nuobaudas visai Kelmės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisijai.

Vice Visos ataskaitos Time01 Kovo 2016 18:00:04


Rietavo kraštas – žemaičių Atėnai

16 Sausio 2016 12:59:51 Lietuva straipsniai

Kuo garsus vos už pusšimčio kilometrų nuo uostamiesčio esantis Rietavas ir ką šiame krašte verta pamatyti? Rietavas žinomas ne tik išskirtinai dideliu turgumi, nors pati Prezidentė Dalia Grybauskaitė būtent čia įsigijo gėlėtus guminius batukus. Šis Žemaitijos kraštas žavi unikalia istorija, mistinėmis vietomis, įstabia gamta ir savo krašto žmonėmis. Pažangos lopšys Rietavo istorija paženklinta daugybe įdomių faktų – būtent čia buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje profesionali muzikos mokykla. Šiame mieste pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje telefono linija, kuri sujungė Rietavą, Plungę, Kretingą ir Palangą. Rietavo dvare pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje ir carinėje Rusijoje elektrinė. Ji tiekė elektrą dvarui ir miesteliui. Būtent šiame mieste buvo įkurta pirmoji žemės ūkio mokykla. Vos šešioliktus savivaldos metus skaičiuojančios Rietavo savivaldybės vadovas Antanas Černeckis Klaipėdos apskrityje yra kone ilgiausiai dirbantis meras. Nuo 2000 m. rajonui vadovaujantis A.Černeckis tikina, kad net ir žiemą Rietave galima pasisemti neišdildomų įspūdžių. Pirmiausia Rietavas garsus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų didikų ir kunigaikščių giminės atstovais. "Šią žemę palietė penkios Oginskių kartos. Šių garsių žmonių nuveikti darbai ir jų įtaka jaučiama iki šiol. Garsiausias yra Mykolas Kleopas Oginskis – kunigaikštis, diplomatas, žinomas valstybės veikėjas, kompozitorius, populiarių Europoje polonezų autorius. Po jo mirties Rietavą valdė jo sūnus Irenėjus. Vėliau dvarą paveldėjo šio sūnus Bogdanas Oginskis. Juk tai, ką šie iškilūs žmonės nuveikė anuomet, gyva iki šiol", – savo krašto istoriją pristatė meras. Būtent I.Oginskio dėka Rietave buvo pastatyti rūmai su dviem bokštais, dešiniajame sparne įrengtos didelės oranžerijos su retų augalų kolekcijomis. Šalia dvaro atsirado 63 hektarų parkas ir žvėrynas. "Dvi didžiules palmes iš šios oranžerijos iki šiol augina Kauno botanikos sodas", – tikino meras. Bulves keičia pievelės Kviesdamas atvykėlius pasivaikščioti Rietavo gatvėmis, meras A.Černeckis atskleidžia vieną svajonę. "Norėčiau, kad ilgai netrukus maži miesteliai pasidarytų panašūs į dailius Vokietijos miestelius. Juk nedaug tereikia. Jei žmogus fasadinėje savo sklypo pusėje sodina bulves ir augina daržus – kažkas yra negerai. Mėginu perkalbėti tokius. Tačiau pastebėjau, kad vos tik pro žmogaus namus nutiesiamas šaligatvis, sutvarkoma gatvė, bulves pakeičia pievelė, atsiranda vienas kitas dekoratyvinis augalas", – džiaugėsi meras. Žingsniuojant Rietavo centrine gatve, iškyla klausimas, kiek namų Rietave renovuojama arba jau renovuota. A.Černeckis atsakė, kad net dvylika. Paaiškėja, kad miestelyje tėra 3,5 tūkst. gyventojų. Tiek, kiek Šilutės rajone esančioje Rusnės saloje suskaičiuota gandrų. Karietinė atgimė iš naujo Pasukus didžiausio Rietavo miestelio perlo – Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios link, A.Černeckis tikina, kad ši dvibokštė neoromantinio stiliaus bažnyčia tapo kone vizitine miestelio kortele. Bažnyčia buvo baigta statyti 1874 m. Tai vienintelė tokia bažnyčia Lietuvoje, o pasaulyje, pasak A.Černeckio, tėra tik dvi tokios. Architektūros istorikai pagal pastato siluetą ir formas šią bažnyčią lygina su Potsdame pastatyta Vokietijos architekto Friedricho Augusto Stülerio statyta evangelikų Taikos bažnyčia. Investicija – 6 mln. litų Tai, kas išliko nuo aukso amžiumi vadintų Oginskių laikų, panaudojama ir puoselėjama dabar. "Jų iniciatyva Rietave įkurta pirmoji mokykla, suburtas orkestras, net pirmieji našlaičių namai atsirado. Rietavas buvo tarp šviesiausių šalies kraštų. Juk Oginskiai steigė mokyklas, todėl raštingumo lygis buvo labai aukštas. O štai dabar muzikantų bendrabutyje įrenginėjame meno mokyklą. Pusę darbų jau padarėme, o antrajai pusei vis dar neišprašome pinigų iš ministerijos", – guodėsi savivaldybės galva. Per keletą metų Rietavo dvarvietė ir parkas pasikeitė neatpažįstamai. Pasitelkus ES lėšas, tiesa, pridėjus ir biudžeto pinigų, parkas buvo atnaujintas, išvalyti tvenkiniai. "Buvusioje dvaro karietinėje įrengėme Rietavo kultūros centrą. Senąja valiuta visas šis projektas tuomet mums kainavo per 6 mln. litų. Per 3 mln. litų gauta iš ES fondų. Nuo pradinės idėjos turėjo praeiti 12 metų, kol mums pavyko įgyvendinti tai, kas dabar yra", – atviravo A.Černeckis. Istoriniame pastate įrengtos net dvi amfiteatrinės salės – 320 vietų pagrindinė, kur yra profesionalia garso ir šviesos įranga aprūpinta scena, bei 100 vietų repeticijų salė, tinkanti ir kameriniams renginiams. Taip pat pastate įsikūrė Rietavo kultūros centro administracija, verslo skatinimo skyrius, turizmo informacijos centras.

Vice Visos ataskaitos Time16 Sausio 2016 12:59:51


Saldutiškis – vasaros kraštas

05 Birželio 2015 17:55:07 sekundė

Ežeringame ir miškingame Utenos rajono kampelyje – neišvengiamos laikmečių permainos.     Sulaukia svečių Saldutiškis – vienas iš tų vaizdinga gamta apdovanotų, ežerais apsuptų miestelių, kuriuose vasarą žmonių galima sutikti kelis kartus daugiau nei kitais metų laikais. Atostogauti suvažiuoja vietinių…

Vice null Time05 Birželio 2015 17:55:07