Teisėtvarka / Šiaulių „Princą“ pripažino kaltu

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo rū­muo­se nuo­spren­dį iš­gir­do anks­čiau pen­kis kar­tus teis­tas šiau­lie­tis Vla­das Ba­ra­naus­kas, nu­si­kals­ta­ma­me pa­sau­ly­je la­biau ži­no­tas pra­var­de "Prin­cas". Už tai, kad vai­ra­vo ne­blai­vus, 60-me­tis dve­jus me­tus ne­ga­lės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio. Visas straipsnis Teisėtvarka / Šiaulių „Princą“ pripažino kaltu

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:03


Ads

Teismas buvusį omonininką Vladimirą Razvodovą pripažino kaltu

1.5948635 24 Sausio 2017 13:32:05 LZ RSS

Lietuvos apeliacinis teismas antradienį buvusį omonininką Vladimirą Razvodovą pripažino kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimą žmoniškumui. Jam skirta 12 laisvės atėmimo pataisos namuose.

Vice Visos ataskaitos Time24 Sausio 2017 13:32:05


Teisėtvarka / Kaltu pripažintas gydytojas liko be licencijos

1.5948635 05 Gruodžio 2016 23:11:33 Šiaulių kraštas

Vals­ty­bi­nės ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­stab­dė Šiau­lių mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos gy­dy­to­jui Al­gir­dui Šu­kiui iš­duo­tą me­di­ci­nos pra­kti­kos li­cen­ci­ją. Teis­me me­di­kas pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką, to­dėl jam lai­ki­nai už­draus­ta vers­tis me­di­ci­ni­ne veik­la.

Vice Visos ataskaitos Time05 Gruodžio 2016 23:11:33


Teisėtvarka / Radviliškio gimnazijos vadovas pripažintas kaltu

1.5948635 03 Lapkričio 2016 23:03:49 Šiaulių kraštas

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, dar kar­tą iš­nag­ri­nė­jęs Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos va­do­vo 57 me­tų Jo­no Var­ku­le­vi­čiaus by­lą, šį­kart pe­da­go­gą dėl pikt­nau­džia­vi­mo, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, tur­to iš­švais­ty­mo ir po­vei­kio liu­dy­to­jams pri­pa­ži­no kal­tu.

Vice Visos ataskaitos Time03 Lapkričio 2016 23:03:49


Aktorių Petrą Dimšą teismas pripažino kaltu (Kriminalai)

1.3955057 03 Kovo 2015 08:49:34 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Po ilgai užsitęsusio avarijos bylos nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį žinomam filmų aktoriui Petrui Dimšai. Jis pripažintas kaltu.

Vice Visos ataskaitos Time03 Kovo 2015 08:49:34


Pripažino kaltu dėl pasikėsinimo išžaginti neįgalią mergaitę

1.3955057 19 Gruodžio 2014 14:43:44 Diena.lt visi straipsniai

Apeliacinis teismas ketvirtadienį 3 metų laisvės atėmimo bausme nuteisė vyrą, kurį pripažino kaltu dėl pasikėsinimo išžaginti vienuolikmetę vaikų globos namų auklėtinę. Kaip pranešė teismas, I.J. pernai liepą dėl šio nusikaltimo buvo išteisintas Vilniaus apygardos teismo, nesurinkus pakankamai įrodymų, kad vyras su mažamete atliko lytinį aktą.

Vice Visos ataskaitos Time19 Gruodžio 2014 14:43:44


Teismas buvusį pareigūną pripažino kaltu

1.1961477 08 Gruodžio 2014 15:17:25 AINA

Lapkričio 26 d. Panevėžio apygardos teismas nutarė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 3 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą, kuriuo buvęs pareigūnas Jonas Bilinskas pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 2 d. Primename, kad 2014 m. kovo 25 d. J. Bilinskas atleistas iš pareigų už pareigūno vardo Related Posts: Teismas pripažino kaltu buvusį Rokiškio advokatą Heroino platintojo kaltę pripažino aukštesnysis teismas Bandymas papirkti policijos pareigūną baigėsi… Prekyba rašto darbais klesti, o kaltų nėra Pareigūną papirkti siekęs pažeidėjas, net ir prarijęs… The post Teismas buvusį pareigūną pripažino kaltu appeared first on AINA .

Vice Visos ataskaitos Time08 Gruodžio 2014 15:17:25


Teismas VLK vadovą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo

1.1961477 17 Lapkričio 2014 14:44:30 Diena.lt visi straipsniai

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažino Valstybinės ligonių kasos vadovą Algį Sasnauską. Jam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant tam pačiam laikui. Nuteistasis negalės be bausmės vykdymo atidėjimą prižiūrinčios institucijos leidimo išvykti ilgiau nei septynioms paroms. Nuosprendis nėra galutinis - per 20 dienų jis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Vice Visos ataskaitos Time17 Lapkričio 2014 14:44:30


Teisėja pripažino Oscarą Pistoriusą kaltu dėl netyčinės žmogžudystės

1.1961477 12 Rugsėjo 2014 10:47:45 15min.lt - žinios gyvai | RSS

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) teisėja Thokozile Masipa penktadienį pripažino parolimpinio ir olimpinio sporto žvaigždę Oscarą Pistoriusą kaltu dėl „nužudymo, dėl kurio kaltas asmuo,“ – netyčinės žmogžudystės. Skaitykite daugiau...

Vice Visos ataskaitos Time12 Rugsėjo 2014 10:47:45


Teisėtvarka / Smurtautojas kaltu pripažintas dėl mergaičių tvirkinimo

1.1961477 24 Balandžio 2014 23:09:11 Šiaulių kraštas

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas va­kar pa­skel­bė nuo­spren­dį 47 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui Ge­dui Ter­vy­džiui. Jis kal­tu pri­pa­žin­tas dėl tri­jų ma­ža­me­čių mer­gai­čių tvir­ki­ni­mo.

Vice Visos ataskaitos Time24 Balandžio 2014 23:09:11


Teismas pripažino Ramoną kaltu

1.1961477 05 Kovo 2014 17:18:31 vz.lt

Teismas pripažino kaltu Kazimierą Ramoną, buvusį Lietuvos banko (LB) Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorių, kelerius metus slėpus nuo LB informaciją apie tikrąją banko "Snoras" turto padėtį ir jo turtą Šveicarijos bankuose, skelbia lrytas.lt, remdamasis BNS informacija.

Vice Visos ataskaitos Time05 Kovo 2014 17:18:31