Teisėtvarka / Teismas atmetė Vyriausybės atstovės skundą

Press Report

Produkto nuolat atnaujinami šaltiniai

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

12 Sausio 2018 23:09:03 Šiaulių kraštas

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ap­skri­ty­je As­tos Ja­siū­nie­nės skun­dą prieš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­riuo ji pra­šė įpa­rei­go­ti Ta­ry­bą su­for­muo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­tą, kad ja­me dirb­tų pen­ki, o ne trys na­riai, kaip yra da­bar. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė rė­mė­si Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, pa­gal ku­rias į Kont­ro­lės ko­mi­te­tą tu­ri įei­ti vie­no­das vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jų de­le­guo­tų at­sto­vų skai­čius. Visas straipsnis Teisėtvarka / Teismas atmetė Vyriausybės atstovės skundą

Vice Visos ataskaitos Time12 Sausio 2018 23:09:03


Ads

Teismas atmetė liberalų skundą

2.4889336 31 Spalio 2017 14:31:33 LZ RSS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) antradienį paskelbė, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pagrįstai šiurkščiu rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimu pripažino mokymus Liberalų sąjūdžio nariams.

Vice Visos ataskaitos Time31 Spalio 2017 14:31:33


Kristinos Brazauskienės skundą teismas atmetė

2.3161688 21 Gruodžio 2016 14:58:46 ve.lt

Vilniaus apygardos teismo Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mirusio Prezidento Algirdo Brazausko našlės Kristinos Brazauskienės apeliacinį skundą dėl iškeldinimo iš Turniškių, nusprendė palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą šių metų gegužės 13 dieną, pagal kurį ji turi būti iškeldinta iš gyvenamųjų patalpų.

Vice Visos ataskaitos Time21 Gruodžio 2016 14:58:46


Teismas atmetė energetikų apeliacinį skundą

2.3161688 21 Gruodžio 2016 14:03:00 LZ RSS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė valstybinių energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ kontroliuojamos bendrovės „Lietuvos energijos gamybos“ apeliacinį skundą dėl 2010–2012 metų bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų.

Vice Ekonomika Time21 Gruodžio 2016 14:03:00


Teismas atmetė A. Kardanovskio skundą

2.3161688 19 Lapkričio 2016 09:07:34 LZ RSS

Lietuvos apeliacinis teismas penktadienį atmetė už civilių asmenų trėmimą pokariu nuteisto sovietų Valstybės saugumo ministerijos (MGB) tardytojo Aleksanderio Kardanovskio skundą.

Vice Visos ataskaitos Time19 Lapkričio 2016 09:07:34


Teismas atmetė A. Skaisčio skundą dėl konkurso į Vyriausybės atstovus

2.3161688 07 Rugsėjo 2016 17:20:30 Lietuva straipsniai

A.Skaistys bandė teismą įrodyti, kad jis turėjo būti paskelbtas nugalėtoju ir galėjo vadovauti dar vieną kadenciją. Tačiau teismas paskelbė, kad konkursas į šias pareigas buvo paskelbtas ir vykdomas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, pretendentams buvo sudarytos vienodos galimybės dalyvauti konkurse, o komisijos nariai dalyvaujančius vertino objektyviai. Pretendentai buvo vertinami pusės balo intervalu. Teismo manymu, tokia pasirinkta skalė leidžia tiksliai įvertinti pretendentų tinkamumą.

Vice Visos ataskaitos Time07 Rugsėjo 2016 17:20:30


Teismas atmetė „Gazprom“ skundą (Energetika)

2.3161688 09 Lapkričio 2015 11:06:15 lrytas.lt - BŪK ĮVYKIŲ CENTRE

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė kaip nepagrįstą OAO „Gazprom“ skundą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (KT) dėl nutarimo, kuriuo bendrovei už Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimus buvo skirta per 123 mln. litų (per 35 mln. EUR) bauda, panaikinimo.

Vice Visos ataskaitos Time09 Lapkričio 2015 11:06:15


Teismas atmetė aplaidžių pareigūnų skundą

2.0266476 21 Birželio 2015 14:24:27 Kriminalai | ve.lt

Šiandien Klaipėdos apygardos teismas atmetė dviejų Klaipėdos rajono policijos komisariato Operatyvaus valdymo grupės pareigūnų apeliacinius skundus baudžiamojoje byloje dėl tarnybinių pareigų neatlikimo.

Vice Visos ataskaitos Time21 Birželio 2015 14:24:27


Teismas atmetė Ž. Pinskuvienės skundą

2.0266476 01 Balandžio 2015 16:43:30 LZ RSS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė Darbo partijos atstovės Živilės Pinskuvienės skundą dėl rinkimų rezultatų Širvintų rajone, BNS informavo LVAT atstovė Neringa Lukoševičienė.

Vice Visos ataskaitos Time01 Balandžio 2015 16:43:30


Teismas atmetė Živilės Pinskuvienės skundą

2.0266476 01 Balandžio 2015 16:24:46 ve.lt

Trečiadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė "darbietės" Živilės Pinskuvienės skundą panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą ir įpareigoti komisiją patvirtinti galutinius Širvintų rajono savivaldybės tarybos mero rinkimų rezultatus.

Vice Visos ataskaitos Time01 Balandžio 2015 16:24:46


Teismas atmetė Kaseliausko skundą

2.0266476 16 Kovo 2015 15:57:37 vz.lt

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) atmetė Modesto Kaseliausko skundą dėl tarnybinės nuobaudos, po kurios šis atleistas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovo pareigų.

Vice Visos ataskaitos Time16 Kovo 2015 15:57:37